کاخ سفید: مذاکرات آمریکا و کره شمالی سریعتر از حد انتظار پیش رفته است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

کاخ سفید: مذاکرات آمریکا و کره شمالی سریعتر از حد انتظار پیش رفته است

ارسال شده در خبر