چین، روسیه و ایران بزرگترین تهدید سایبری علیه آمریکا هستند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا در گزارش خود با متهم کردن چین، روسیه و ایران به جاسوسی اقتصادی از این کشور، آن ها را بزرگترین تهدیدهای سایبری علیه واشنگتن دانست.

ارسال شده در خبر