چهار نقطه از مناطق جنگلی گالیکش در شرق گلستان طعمه حریق شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش در شرق استان گلستان گفت : چهار نقطه از مناطق جنگلی این شهرستان طعمه حریق شد که با تلاش نیروهای عمل کننده اعم از مردمی و منابع طبیعی، آتش سوزی ها مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد

ارسال شده در خبر