چهارمین سقوط چترباز در رامسر در ۴۸ ساعت گذشته


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


یکی از چتربازان جشنواره سقوط آزاد رامسر به دریا سقوط کرد. تیم‌های امدادی برای نجات این چترباز به محل حادثه اعزام شدند، هنوز از وضعیت جانی این چترباز خبری در دسترس نیست. در دو روز گذشته ۳ چتر باز در منزل مسکونی، مجتمع فدک و شهربازی توسکاسرا سقوط کرده بودند.

ارسال شده در خبر