چند نفر ایرانی در زندان‌های دنیا محبوسند؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه گفت: در حال حاضر 2 هزار و 916 ایرانی در خارج از کشور در زندانند که بیشتر آنها در ترکیه و عمده جرائم آنها قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و مواد مخدر است.

ارسال شده در خبر