چرا ناخن هایم بلند نمی شوند؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رشد ناخن ها به ویژه برای بانوان از اهمیتی بسزا برخوردار است. اما گاهی به دلایل مختلف رشد ناخن ها به تعویق می افتد. این موضوع برای بسیاری از بانوان ناراحت کننده است.

ارسال شده در خبر