چرا دیپلماسی عمومی چین در ایران جواب نمی دهد؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


در تیتر اخبار روزنامه های ایران، ملاقات هایی اینچنین زیاد دیده می شود. اما این پرسش مطرح است که آیا چینی ها در جلب اعتماد افکار عمومی ایرانیان و نشتن دادن تصویری مطلوب از خود به عنوان قدرتی نوظهور باوجود افزایش روزافزون روابط اقتصادی موفق بوده اند؟

ارسال شده در خبر