چرا تقویم سازمان ملل روز دختر دارد؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سازمان ملل متحد ۱۱ اکتبر را روز بین‌المللی دختر نامگذاری کرده است. هدف از این اقدام روشنگری در زمینه نابرابری جنسیتی است.

ارسال شده در خبر