پیشنهاد وزیر کشور به رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه مقابله با جنگ اقتصادی با حضور ۸ وزارتخانه و بانک مرکزی: وقتی می‌گوییم جنگ اقتصادی است، نمی‌توانیم مانند شرایط عادی اقتصاد را اداره کنیم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر کشور گفت: دشمنان فکر می‌کنند ۵۰ تا ۲۰۰ نفر در یک جا جمع بشوند اوضاع داخل کشور به هم میخورد،اما بدانند از این خبرها نیست این ملت چهل سال مقاومت و ایستادگی نکرد تا چند مزدور و تروریست و خودفروخته برای آنها تصمیم بگیرند.

ارسال شده در خبر