پیشنهاد اشرف غنی: آتش بس یک ساله با طالبان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس جمهوری افغانستان در جمع حاضران در راهپیمایی صلح اعلام کرد که دولت کابل به دنبال تمدید آتش بس با طالبان برای یک سال است؛ اگر آنها در مذاکرات با آن موافقت کنند.

ارسال شده در خبر