پیامدهای خروج احتمالی آمریکا از برجام از نگاه CBS


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


تحلیلگران آمریکایی و انگلیسی معتقدند، گرچه تصمیمی که قرار است ‘دونالد ترامپ’ درباره برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ممکن است حقه ای برای مذاکره باشد اما، خروج احتمالی واشنگتن از این توافقنامه به افزایش ماندگار قیمت نفت در بازارهای جهانی منتهی خواهد شد.

ارسال شده در خبر