پوتین: از سوریه خارج نمی شویم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


پوتین: شرکت در عملیات نظامی در سوریه این فرصت را داد تا گام دیگری برای تکامل نیروهای مسلح برداریم. در نبردهای سوریه تجربیات بسیار ارزشمندی بدست آوردیم و تجهیزات مختلف و ادوات جنگی متعددی را بکار گرفتیم، هرچند که باید متذکر شوم سوریه میدان آزمایش تسلیحات نیست، اما ما تسلیحات را در شرایط جنگی بکار بردیم.
روسیه به درخواست دولت سوریه از مهرماه سال 94 در این کشور حضور نظامی گسترده دارد.

ارسال شده در خبر