پاسخ وزارت خارجه به شبهات درباره سفرهای ولایتی به مسکو


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره سفرهای ولایتی به مسکو گفت: آقای ولایتی از تجارب ارزشمندی در حوزه‌ سیاست خارجی برخوردارند اما اینکه تعداد سفرهای ایشان به روسیه بیش از تعداد سفرهای وزیر امور خارجه باشد فکر می‌کنم که یک آمار اشتباهی است.آقای ولایتی هم چندین سفر به روسیه داشتند، ایشان به عنوان مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در بزنگاه‌هایی ماموریت‌هایی را دنبال می‌کردند و موضوعات سیاست خارجی را پیگیری می‌کنند و ایشان تا آنجا که من می‌دانم ارتباط خوبی با وزارت خارجه دارد.

ارسال شده در خبر