ولایتی مانند خیلی ها می خواهد توجهات را به خودش جلب کند تا در جامعه سیاسی و یا خبری اتفاقی بیفتد / این عالیجنابان توجه ندارند که این مطالب ممکن است به لحاظ زمانی و مقتضیات کشور به مصلحت نباشد / الان چه زمان طرح این انتقادات درباره برجام است؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا می گوید: آقای ولایتی تلاش دارند همواره حرف نویی داشته باشند و توجهات را به خودشان جلب کنند البته خیلی از شخصیت ها این گونه اند. وقتی چنین بحثی در میان باشد ممکن است آقایان محترم و عالیجنابان کمتر به شرایط و مقتضیات زمانی توجه کنند.

ارسال شده در خبر