وقتی فریزر از کار می افتد چگونه مواد غذایی را نجات دهیم؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


این اتفاق اصلا دور از ذهن نیست که هر چند وقت یکبار فریزر خانه مشکل پیدا کند یا از کار بیفتد. اما چگونه می توان حجم وسیعی از خوراکی ها را که در فریزر نگهداری می شوند نجات داد؟

ارسال شده در خبر