وعده حمایت برلین به شرکت‌های آلمانی فعال در ایران


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر امور خارجه آلمان به شرکت‌های آلمانی که همچنان بخواهند با وجود تحریم‌های آمریکا به مناسبات تجاری خود با ایران ادامه دهند حمایت و کمک‌های دولتی را وعده داد

ارسال شده در خبر