وضعیت 10 نفر از مصرف کنندگان مشروب دست ساز در بندرعباس وخیم است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان گفت: وضعیت 10 نفر از مصرف کنندگان مشروب دست ساز در بندرعباس وخیم است و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.

ارسال شده در خبر