وزیر امنیت داخلی آلمان به دلیل حمایت از راست‌های افراطی برکنار شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


دولت آلمان اعلام کرد که «هانس گئورگ ماسن» وزیر امنیت داخلی این کشور که متهم به حمایت از گروه های راست گرای افراطی است، از این سمت برکنار می شود.
ماسن اصالت یک ویدئو را که در آن گروه های راست افراطی در شهر کمنیتس در شرق آلمان به تعقیب و آزار مهاجران پرداخته بودند، زیر سوال برده است.

ارسال شده در خبر