وزیران امور خارجه فرانسه و انگلیس: برای حفظ توافق هسته‌ای ایران مصمم هستیم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


بوریس جانسون : «انگلیس و فرانسه برای حفظ ذات توافق هسته ای ایران مصمم هستند. فردا در بروکسل قرار است گفتگویی داشته باشیم درباره کاری که می توانیم برای کمک به شرکتهای انگلیسی بکنیم و به شرکتهای اتحادیه اروپا کمک کنیم اعتماد داشته باشند که هنوز هم می توانند دادوستد کنند. من نمی خواهم تظاهر کنم این کار راحتی است اما مصمم هستم این کار را انجام دهم. این حیاتی است که ما به تعامل با آمریکا ادامه دهیم.»

ارسال شده در خبر