وزارت خارجه ادعای وجود دهها سفیر بازنشسته را رد کرد / تنها 3 سفیر بازنشسته بکارگیری شده که در صورت تصویب قانون، طبق آن عمل خواهد شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


روابط عمومی وزارت امور خارجه شنبه شب خبر منتشر شده در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه ‘ در صورت تصویب قانون منع بکار گیری بازنشستگان، 75 سفیر برکنار می شوند’ را کاملا بی اساس خواند

ارسال شده در خبر