ورود کمیسیون امنیت ملی به ماجرای تعرض به کنسولگری ایران در بصره


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در واکنش به تعرض به کنسولگری ایران در بصره گفت: دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک مسئولیت داشته و باید نسبت به مجازات عاملان این تهاجم اقدام کند.

ارسال شده در خبر