ورزشی‌ها دنبال دور زدن قانون بازنشستگی؟/ خون رنگین‌تر یا مصلحت!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

وزارت ورزش در اساس‌نامه پیشنهادی فدراسیون‌های ورزشی راهکاری را اندیشه کرده که در صورت تصویب نهایی در دولت، بازنشسته‌ها هم‌چنان بر مسند ریاست در فدراسیون‌های ورزشی باقی می‌مانند. در واقع با این راهکار، قانون جدید در مورد بازنشسته‌های ورزشی دور زده خواهد شد.

ارسال شده در خبر