واگذاری ۳۵ هزار میلیارد ریال بنگاه دولتی به بخش خصوصی/ مالکان سهام عدالت چقدر سود گرفتند؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در یک سال گذشته ۱۹۰ بنگاه به ارزش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد ریال قیمت گذاری و عرضه شد که از این میزان ۷۱ بنگاه به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال واگذار شد.

ارسال شده در خبر