واکنش جریان صدر به آتش سوزی انبارهای نگهداری صندوقهای رای/ این حادثه تلاشی برای هدف قرار دادن آرای فقیران و محرومان است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ضیاء الاسدی مسئول دفتر سیاسی رهبر جریان صدر عراق به آتش سوزی انبارهایی که صندوقهای رای در آن قرار داشت واکنش نشان داد و گفت: حادثه حریق انبارهای کمیساریای سنا خبرات در الرصافه تلاشی برای هدف قرار دادن آرای فقیران و محرومان است.

وی افزود: هر که عامدانه اقدام به آتش زدن کرده است هدفش یا ابطال سنا خبرات بوده یا از بین بردن آراء

ارسال شده در خبر