واکنش برنی سندرز به کشتار 29 کودک یمنی از سوی عربستان: آمریکا هم شریک این جنایت است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

واکنش برنی سندرز به کشتار 29 کودک یمنی از سوی عربستان: آمریکا هم شریک این جنایت است

ارسال شده در خبر