واعظی: دولت منابع ارزی و ریالی لازم برای تأمین دارو و نیازهای مردم را دارد/ دولتی که کارهای زیادی انجام می‌دهد و تبلیغاتی برای معرفی آنها ندارد کارش اشکال دارد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


واعظی گفت: برغم تبلیغات دشمن، دولت منابع ارزی و ریالی لازم را برای تأمین دارو و نیازمندی عمومی مردم در اختیار داشته و آنها را به مقدار زیادی تهیه کرده است و هیچگونه نگرانی‌ در این زمینه وجود ندارد. لذا در شرایط کنونی باید تلاش کنیم مردم نسبت به این موضوعات اطمینان خاطر حاصل کنند.

ارسال شده در خبر