هشدار رئیس شورای شهر تهران: خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

محسن هاشمی گفت: در حوزه جامعه وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه ای توسط مهندسان ناظر در بین ساکنان و سازندگان وجود دارد.

ارسال شده در خبر