هزینه یک بشقاب غذا در مناطق مختلف جهان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

مواد اولیه یک بشقاب غذای متوسط، چند درصد از درآمد روزانه مردم کشورهای مختلف را تشکیل می دهد؟

ارسال شده در خبر