هافینگتون پست: خروج ایران از سوریه با فشار روسیه توهم است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


تارنمای هافینگتون پست به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت: تصور این که روسیه بتواند ایران را به طریقی از سوریه خارج کند، یک توهم است.

ارسال شده در خبر