نوبخت: در سال ۹۸ افزایش حقوق کارمندان، بیش از سال‌های ۹۶ و ۹۷ است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح برنامه‌های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی گفت که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را رعایت خواهد کرد.نوبخت همچنین در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال‌های ۹۶ و ۹۷ خواهد بود.

ارسال شده در خبر