نماینده روسیه در سازمان ملل : حضور ایران در سوریه مشروع است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ایران را قدرت منطقه ای دانست و گفت: حضور ایران در سوریه مشروع است و کسی نمی تواند منکر آن شود؛ چه خوششان بیاید یا نیاید.

ارسال شده در خبر