نقویان: دینداری مردم در خطر است/ حوزه باید به پالایش و غربالگری درونی بپردازد/ برخی از روحانیون را تنها باید از دور دید و تبرک جست و نبات گرفت!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حجت الاسلام ناصر نقویان گفت: شما اکنون در کلمات برخی از آقایان حرف هایی می شنوید که دقیقا اگر سی تا سی و پنج سال پیش مطالب و کلیپ های صحبت های آن فرد – از بالاترین مقامات کشور گرفته تا پایین – را داشته باشید، می بینید که مغایر حرف های امروز اوست، این مسایل نشان می دهد که فضا بازتر، دیده ها وسیع تر و تجربه ها بیشتر شده است. مثال عینی تر اینکه اگر اکنون آقای خلخالی زنده بود، با فرزندانی که علیه افکار او صحبت می کنند، آیا باز همان کارهایی که اوایل انقلاب انجام داد را دستور می داد؟! قطعاً این کار را نمی کرد.

ارسال شده در خبر