نظرسنجی وزیر ارتباطات درباره آسیب‌های اینترنت بر کودکان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر ارتباطات با یک پرسش آسیب‌های اینترنت بر رفتار کودکان را به نظرسنجی گذاشت.

ارسال شده در خبر