نسخه آزمایشی به روزرسانی «مرورگر کروم» عرضه شد / پیشنهادات تصویری خودکار در کنار مفاهیم جستجو شده


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مرورگر کروم به زودی شاهد تغییراتی قابل توجه خواهد بود. برای مثال قرار است نوار جستجوی این مرورگر تصویر محور شده و عملکرد توصیفی قدرتمند تری داشته باشد.

ارسال شده در خبر