نخست وزیر ایتالیا: منافع خود را در برجام پایمال نخواهم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

‘پائولو جنتیلونی’ نخست وزیر ایتالیا در بیان دیدگاه خود در زمینه خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم های جدید واشنگتن علیه تهران گفت: ما منافع خود را پایمال نخواهیم کرد.

ارسال شده در خبر

نخست وزیر ایتالیا: منافع خود را در برجام پایمال نخواهم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

‘پائولو جنتیلونی’ نخست وزیر ایتالیا در بیان دیدگاه خود در زمینه خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم های جدید واشنگتن علیه تهران گفت: ما منافع خود را پایمال نخواهیم کرد.

ارسال شده در خبر