نخستین وزیر «فرهنگ و هنر» ایران و همسر شمس پهلوی درگذشت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مهرداد پهلبد، دولتمرد دوران پهلوی و نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران که بمدت ۱۴ سال از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ در این مقام باقی ماند، روز پنجشنبه ۹ اوت/۱۸ مردادماه، در لُس آنجلس درگذشت. وی همسر شمس پهلوی، دختر رضاشاه و خواهر بزرگ‌تر محمدرضا شاه بود. مهرداد پهلبد که پس از انقلاب در کالیفرنیا می‌زیست، بهنگام مرگ ۱۰۱ سال داشت.

ارسال شده در خبر