میزان واگذاری سرمایه گذاری های بورسی و املاک مازاد بانک رفاه


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

بر اساس این گزارش آگهی مزایده دوم سراسری املاک مازاد و تملیکی بانک رفاه در تاریخ های 1397.6.4 و 1397.6.11 در روزنامه های کثیرالانتشار( اطلاعات ، همشهری) منتشر و نتایج این مزایده در تاریخ 1397.6.20 مشخص شد.

ارسال شده در خبر