معاون قوه قضائیه: خشونت نسبت به زنان در ایران وجود دارد/ مجازات حبس اشتباه است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: مجازات حبس یا زندان برای مجرمین حتی با جرم های کوچک، اشتباهی است که در کشور مرسوم شده است

ارسال شده در خبر