معاون جلیلی: باید مسیر غلط گذشته را تصحیح کنیم / اروپا متحد آمریکاست؛ آنها دنبال امتیازگیری هستند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: عربده کشی‌های اخیر رئیس جمهور امریکا، شرایط را برای وحدت و انسجام کامل داخلی در قبال خصومت ورزی دشمنان و مانع تراشی بیگانگان فراهم آورده است.

ارسال شده در خبر