مشتریان انرژی دوباره برای خرید از ایران صف کشیدند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


پنج روز پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه مردم ایران، جزئیات تازه ای از معافیت های تحریمی اعلام شده و در عین حال، کشورهایی مانند کره جنوبی نمایندگان خود را مامور سفر به تهران کرده اند تا برای ازسرگیری خرید نفت از ایران مذاکره کنند.

ارسال شده در خبر