مسنجر فیسبوک به روزرسانی می شود / اضافه شدن گزینه «لغو ارسال» به پیام ها


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سرانجام و پس از درخواست های فراوان کاربران، مسنجر فیسبوک به روزرسانی می شود و گزینه لغو ارسال برای کاربران فعال می شود.

ارسال شده در خبر