مخالفت صریح غلامرضا موسوی،تهیه کننده سینما با نمایش فوتبال در سینماها: باکدام توجیه اجازه چنین تحقیری را داده اند؟/ اعتبار سینما را با پول فوتبال تعویض نکنیم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


غلامرضا موسوی نمایش فوتبال در سینماها را رفتاری غیر منطقی دانست و نوشت: «از عجایب روزگار موافقت اکثریت اعضای شورای صنفی نمایش با نمایش فوتبال جام جهانی در سالن های سینما است. من از افرادی چون آقایان امیر یوسفی، سید محمود رضوی، محمد احمدی، بیژن امکانیان و البته حضرت شاهسواری تعجب می کنم که با کدام توجیه سانس فیلم ها را به نمایش فوتبال واگذار کردند.»

ارسال شده در خبر