مخالفان سودانی: عمر البشیر کناره گیری کند / ابتدا یک نظام انتقالی ۴ ساله و سپس انتخابات برگزار شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

گروه‌های مختلف مخالف سودانی کوچک سه اتئلاف جداگانه را تشکیل داده‌اند که رویکردهای این ائتلاف‌ها با هدف برکناری رئیس جمهور سودان است. این گروه‌ها در اولین کنفرانس خبری مشترک خود خواهان استعفای دولت شدند تا راه برای یک نظام انتقالی ۴ ساله هموار شود و پس از آن سنا خبرات برگزار گردد.

ارسال شده در خبر