محک جوابیه مرتبط با بیمار سرطانی حاشیه ساز را حذف کرد / بنا به درخواست مقام قضایى انجام شده است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


موسسه محک جوابیه مرتبط با یک بیمار سرطانی را از وب سایت خود حذف کرده و عنوان کرد هموطنان از باز نشر همه اظهارات قبلی درخصوص این بیمار خودداری کنند.

ارسال شده در خبر