«محمد بنا» سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمد بنا بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب شد.در حکم محمد بنا آمده است:نظر به سال ها سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه مربیگری و با توجه به تأیید شورای فنی تیم های ملی به موجب این حکم بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب می شوید.

ارسال شده در خبر