لیگ الماس پاریس/ تفتیان دوم شد و رکورد ملی را شکست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حسن تفتیان دونده سرعتی ایران در مسابقات حاشیه ای لیگ الماس پاریس در ماده دوی ۱۰۰ متر رکورد ۱۰.۰۳ را ثبت کرد و به مقام دوم رسید.

ارسال شده در خبر