كسی كه ادعا می كند تمايل به مذاكره دارم، بايد بداند اولين مبنای مذاكره صداقت است/ مذاکره همزمان با تحریم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ امریکا باید اول چاقویش را جیبش بگذارد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


روحانی بیان داشت: آمریکایی ها اول دنبال این بودند که بقیه کشورهای 5+1 با خود همراه کنند و به همین دلیل هم ترامپ در 22دی ماه پارسال از شرکاش خواست اونها هم بیان مذاکره مجدد درباره برجام آغاز کنند، موفق نشد و کسی به آن پاسخ مثبت نداد و مجبور شد به تنهایی از برجام خارج شود.

ارسال شده در خبر