قبول مسئولیت وزارت اقتصاد رفتن روی مین است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به دژپسند گزینه وزارت اقتصاد در اتاق بازرگانی گفت: پذیرفتن این مسئولیت خطیر در چنین موقعیتی شاید تعبیر رفتن روی مین باشد و این یک جان فشانی و علاقه‌مندی و میهن پرستی است که شما قبول مسئولیت می‌کنید.

ارسال شده در خبر