قائم مقام دبیر شورای نگهبان درگذشت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمدرضا علیزاده باسابقه ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان بود که پس از گذران دوره سخت بیماری درگذشت

ارسال شده در خبر