فیلم/ کاوشگر ژاپنی پس از سه سال سفر فضایی به سیارک ریوگو رسید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ کاوشگر ژاپنی پس از سه سال سفر فضایی به سیارک ریوگو رسید

ارسال شده در خبر